Menu

Man: Medium Skin Tone, Blond Hair

Emoji ZWJ Sequence

👱🏽‍♂️
f0
9f
91
b1
f0
9f
8f
bd
e2
80
8d
e2
99
82
ef
b8
8f
👱🏽‍♂️
Man: Medium Skin Tone, Blond Hair

Data sourced from Unicode 15.0.0.