Menu

Man: Light Skin Tone, Beard

Emoji Modifier Sequence

🧔🏻
f0
9f
a7
94
f0
9f
8f
bb
🧔🏻
Man: Light Skin Tone, Beard

Data sourced from Unicode 13.0.0.